Ivadating

Bu manqa seriyası 1990-cı illərin sonlarından 1991-ci ilə qədər "Nakayoshi" jurnalında nəşr olunmuşdur.

Bu manqa seriyasını yazarkən ağlına döyüşçü qızlar və kosmos haqqında manqa seriyası yazmaq gəlmişdir.

Seylor V-ni Seylor Venera adı ilə "Seylor Mun" manqa seriyasına daxil etmiş, onunla yanaşı Seylor Mun, Seylor Merkuri, Seylor Mars və Seylor Yupiter adlı yeni personajlar yaratmışdır.

1991-ci ilin dekabrında "Seylor Mun" "Nakayoshi" jurnalında nəşr olunmağa başlandıqdan sonra qısa müddət ərzində böyük məşhurluq qazanmışdır.

təşkil etdiyi görüşdə Yaşihiro Toqaşi ilə tanış olmuşdur.

Bunu verdiyi açıqlamaqlarda və müsahibələrdə tez-tez bildirir. Bu, daha sonra onun yazacağı "Seylor Mun" və "Sevgi səsi" manqalarına təsir göstərəcəkdir. Lakin Kendzi onun manqaka olmasını istəməmişdir, buna görə Naoko Kyoritsu Farmasiya Universitetinə daxil olmuşdur.

"Codename: Sailor V"-nin anime adaptasiyasını çəkmək planı isə təxirə salınmışdır.

6 il müddətində Naoko "Seylor Mun" seriyasının 18 cilddə toplanmış 52 fəslini yazmışdır.

Seriyaların qazandığı uğurdan cəsarətlənən Naoko "Seylor Mun" və "Codename: Sailor V" seriyaları üzərində 1997-ci ilə qədər işləmişdir.

1997-ci ilin noyabrında "Run Run" jurnalında seriyaların nəşri dayandırılmışdır.

Search for ivadating:

ivadating-38ivadating-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ivadating”